Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia

Nowa Wieś Wielka
ul. Bydgoska 14
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. 52 381 23 18

Przychodnia w Brzozie
ul. Przemysłowa 1 B
86-061 Brzoza
tel. 52 381 01 85
REGON 090564907
NIP 554-22-23-130

Aktualności / Komunikaty